Hankkeen eteneminen

ENERGISE-hanke koostuu yhteensä 9 työpaketista (WP):

WP1 tuottaa teoreettisen viitekehyksen, joka ohjaa hankkeen empiiristä vaihetta.

WP2 vastaa energiansäästöön ja energiatehokkuuteen ohjaavien toimenpiteiden ja kokeilujen keräämisestä ja luokittelusta yhteensä 30 Euroopan maasta (EU-28, Sveitsi ja Norja).

WP3 suunnittelee aiempien työpakettien tuloksia hyödyntäen kaksi erilaista ENERGISE Living Labia (ELL) sekä luo arviointityökalun (Sustainability Assessment Toolkit, SAT) näiden tuloksien arvioimiseen.

WP4 vastaa Living Labien käytännön toteutuksesta yhteensä 8 eri Euroopan maassa.

WP5 suorittaa maiden sisäisiä ja maiden välisiä vertailuja Living Labien tulosten pohjalta.

WP6 kokoaa hankkeen tulokset yhteen siten, että päättäjien niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla on helppo hyödyntää niitä. Lisäksi työpaketti tuottaa suosituksia EU:n energiaunionin kehittämiseen.

WP7 vastaa hankkeen viestinnästä.

WP8 koordinoi hanketta.

WP9 huolehtii tutkimusetiikasta ja muun muassa avoimuudesta.

ENERGISEn rakenne.JPG