Kotitaloudet

ENERGISE -hankkeen ytimessä ovat Living Lab -kokeilut, joiden avulla voimme havainnoida erilaisia energiakulttuureja ja arjen käytäntöjä sekä testata yhdessä kotitalouksien kanssa erilaisia tapoja vähentää energiankulutusta. Kyseessä ei ole koeasetelma, vaan koetamme yhdessä kotitalouksien kanssa tutkia ja haastaa arjen rutiineja sekä oppia erilaisia keinoja säästää energiaa. Kokeilut tehdään yhdessä sovitulla tavalla, kotitalouksien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.

 

Living Lab –kokeilujen toteutus

Kokoamme keväällä 2018 Living Lab –kokeiluihin yhteensä 40 kotitaloutta Helsingistä ja Porvoosta. Kokeilut tehdään samanaikaisesti kahdeksassa eri maassa, jolloin mukana hankkeessa on yhteensä 320 kotitaloutta ympäri Eurooppaa. Kokeiluihin on valikoitunut kaksi arjen energiakäytäntöä: pyykinpesu ja lämmitys, joita tarkastellaan jokaisessa jäsenmaassa. Aktiivinen 8 viikkoa kestävä kokeiluvaihe alkaa lokakuun 2018 alusta. Kokeilujen aikana haastamme kotitaloudet toteuttamaan ennalta, yhdessä sovittuja energiansäästötoimia.

Ennen kahdeksan viikon kokeilua tuomme koteihin muun muassa mittarit, joilla voidaan mitata huonelämpötilaa ja sähkönkulutusta sekä pyykinpesuun liittyviä tarvikkeita.  Kokeilu alkaa tapaamisella, jossa sovitaan yhdessä kokeilun tavoitteet. Kokeilun edetessä haastamme kotitaloudet vähentämään pyykinpesua noin 3 viikon ajan ja laskemaan kodin lämpötilaa noin 4 viikon ajan, kuitenkin jokaisen kotitalouden mahdollisuuksien mukaisesti. Kokeilun aikana ja sen jälkeen pyydämme kotitalouksia vastaamaan muutamaan kyselyyn sekä käymme tapaamassa kotitalouksia. Osallistujien palaute kokeilusta on meille tärkeää.