Hanke lyhyesti

Euroopan laajuinen ENERGISE-tutkimushanke pyrkii ymmärtämään kotitalouksien arjen energiakäytänteitä, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksia niihin sekä mahdollisuuksia muuttaa ja haastaa totuttuja rutiineja. 

Hankkeeseen pyydetään mukaan 320 eurooppalaista kotitaloutta. Kotitalouksien kanssa tehtävät energiansäästökokeilut toteutetaan hyödyntäen Living Lab -konseptia.